Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, gericht op het voorkomen en behandelen van klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat (spieren en gewrichten) al dan niet veroorzaakt door een afwijking of ziekte. Bij steeds terugkerende klachten aan het bewegingsapparaat  is oefentherapie in veel gevallen de meest aangewezen behandelmethode.

Oefentherapie is gericht op verandering van gedrag en gewoontes in de manier van bewegen. Mensen leren bewuster met hun lichaam om te gaan, hierdoor leert men waar de klacht vandaan komt en hoe men hiermee om kan gaan. Oefentherapie geeft derhalve een grotere kans op een blijvende afname van de klachten.

Oefentherapie is er dus voor iedereen die bewuster en gezonder wil leren bewegen en inzicht wil krijgen waar de klachten vandaan komen. Indien de persoonlijke situatie hierom vraagt is therapie aan huis mogelijk. We werken nauw samen met de andere (para)medische disciplines zoals de podotherapeut en de fysiotherapeut als dit nodig is gezien de persoonlijke situatie.